English icon
Home icon
Cart icon
 
חיפוש

רגש מהירות זרימת אויר

רגש מהירות זרימת אויר

AVT

רגשי מהירות זרימת אויר מסדרת AVT מתאימים לשימוש במערכות אוורור ומיזוג אויר.
הרגשים מודדים את מהירות הזרימה,  את הטמפרטורה וע"י הכפלת מהירות הזרימה בחתך התעלה ניתן לחשב את ספיקת האויר.

  • התקנה קלה ומהירה
  • מבחר תחומים ברגש אחד
  • אפשרות לתצוגה מקומית
  • אפשרות להפעלת ממסר מגע (Cahgeover) עם סט-פוינט מקומי
  • יציאת נוספת לטמפרטורה,
  • התקנה בתעלות עגולות, מרובעות ומתקנים נוספים

מסמכים רלוונטיים:

PDF document דף קטלוגי AVT


רגש מהירות זרימת אויר
מספר קטלוגי: AVT
תחום:   0…2, 0…10, 0…20 מטר לשניה, בחירה ע"י ג'מפר
יציאת מהירות זרימה:   4-20mA או 0-10Vdc בחירה ע"י ג'מפר
יציאת טמפרטורה:   4-20mA או 0-10Vdc בחירה ע"י ג'מפר
תחום טמפרטורה:   0-50°C
אספקת מתח:   24Vac / dc
     

כמות:
רגש מהירות זרימת אויר עם תצוגה
מספר קטלוגי: AVT-D
תחום:   0…2, 0…10, 0…20 מטר לשניה, בחירה ע"י ג'מפר
יציאת מהירות זרימה:   4-20mA או 0-10Vdc בחירה ע"י ג'מפר
יציאת טמפרטורה:   4-20mA או 0-10Vdc בחירה ע"י ג'מפר
תחום טמפרטורה:   0-50°C
אספקת מתח:   24Vac / dc

עם תצוגה דיגטלית
     

כמות:
רגש מהירות זרימת אויר עם ממסר
מספר קטלוגי: AVT-R
תחום:   0…2, 0…10, 0…20 מטר לשניה, בחירה ע"י ג'מפר
יציאת מהירות זרימה:   4-20mA או 0-10Vdc בחירה ע"י ג'מפר
יציאת טמפרטורה:   4-20mA או 0-10Vdc בחירה ע"י ג'מפר
תחום טמפרטורה:   0-50°C
אספקת מתח:   24Vac / dc

עם תצוגה דיגטלית
     

כמות:
רגש מהירות זרימת אויר עם ממסר ותצוגה
מספר קטלוגי: AVT-D-R
תחום:   0…2, 0…10, 0…20 מטר לשניה, בחירה ע"י ג'מפר
יציאת מהירות זרימה:   4-20mA או 0-10Vdc בחירה ע"י ג'מפר
יציאת טמפרטורה:   4-20mA או 0-10Vdc בחירה ע"י ג'מפר
תחום טמפרטורה:   0-50°C
אספקת מתח:   24Vac / dc
יציאת ממסר:   250Vac / 30Vac , 6A עם היסטרזיס
עם תצוגה דיגטלית
     

כמות: