English icon
Home icon
Cart icon
 
חיפוש

ברזים ממונעים


ברזים ממונעים מתוצרת Esbe, ליישומים שונים של הסקה,חימום, מיזוג אויר, ומי רשת.

חברת Esbe, שבדיה מייצרת ברזים ומפעילים חשמליים מזה למעלה ממאה שנה.

ברזים תלת דרכיים, מפעלים חשמליים פרופורציונליים. ברזים ארבע וחמש דרכיים ליישומים של חסכון באנרגיה. מניפולדים ושסתומי ביטחון.